για &
 40 λεπτά
Απευθείας σε μια ολική προσέγγιση στο σώμα, είναι η νέα τάση του μασάζ. Η χρήση διαφορετικών τεχνικών οριστικοποιήθηκαν στην γενικότερη ικανοποίηση, στην αγγειακή και λεμφική επαναδραστηριοποίηση. Στην ψυχική ηρεμία, επίσης, μέσω χαλαρωτικής μουσικής. Σε ολόκληρο το σώμα, αναφαίνεται με αιθέρια έλαια και χαλαρωτικά αρώματα.
ESPA