για &
 40 λεπτά
Ο άργιλος περιλαμβάνει πολλά μεταλλικά στοιχεία και ιχνοστοιχεία που περνούν στο σώμα μέσω των κυττάρων του. Είναι ο τύπος μασάζ που δίνει ενέργεια όπου χρειάζεται και χαλαρώνει τα σφιγμένα σημεία του σώματος, φέρνοντας την ισορροπία.
ESPA